Formulář odstoupení od smlouvy

Formulář odstoupení od smlouvy

(vyplňte tento formulář a odešlete jej zpět pouze v případě, že chcete odstoupit od smlouvy. Formulář je třeba vytisknout, podepsat a zaslat naskenovaný na níže uvedenou e-mailovou adresu, případně jej vložit do zásilky s vráceným zbožím).

 

Adresát

Internetový obchod:  www.italvino.cz
Provozovatel:  KAREN TRADE, s.r.o.
Sídlo: U Hájku 703/5, 190 17 Praha 9 -  Vinoř
IČ/DIČ:    IČ: 25646737 / DIČ: CZ25646737
E-mailová adresa:  obchod@italvino.cz
Telefonní číslo:  +420 724360601
Adresa pro vrácení zboží: Topolová 352, 250 73 Přezletice

 

 

Oznamuji, že tímto odstupuji od smlouvy o nákupu tohoto zboží:

………………………………………………………………………………………………………………….

 

Datum objednání /datum obdržení: *)

 

Číslo objednávky:

 

Jméno a příjmení spotřebitele:

 

Adresa spotřebitele:

 

 

 

Email:

 

Telefon:

 

Objednávka byla uhrazena způsobem:

 

Požadujeme navrácení uhrazené částky způsobem:

 

Bankovní spojení / číslo účtu **)

 

*) Nehodící se škrtněte

**) Doplňte číslo vašeho účtu v případě, že požadujete vrácení peněžních prostředků na účet.

 

 

 

V …………………………………, Dne ………………

 

                            (podpis)
______________________________________

        Jméno a příjmení spotřebitele